Výstava kôň vo fotografii 2008


Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice