Drezúrne preteky MADUNICE 2017

12. ročník drezúrnych pretekov, ktoré usporiadal Zámocký jazdecký klub 28.5.2017 v areáli PVOD Madunice potvrdil , že drezúra definitívne vystúpila z tieňa skokových pretekov a začína sa tešiť čoraz väčšej pozornosti diváckej verejnosti. Drezúrne preteky sa darí organizovať vďaka podpore a pomoci širšieho okolia a sú výsledkom dlhodobej spolupráce miest Hlohovca , Leopoldova a obce Madunice. V prvej súťaži, drezúrnej úlohe SJF Z4/2017, jazdenej ako Cena primátora mesta Hlohovec, zvíťazila Zdenka Novotná na koni Dantof z JK Fotosvet Skýcov , ako druhá sa umiestnila Silvia Záhorská na koni Fiona z JŠ Ivanka a tretia skončila Daniela Kseňáková s koňom Leap Offaith z JK Rozálka Pezinok. Trofeje a vecné ceny odovzdal najlepším jazdkyniam tejto súťaže Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec so svojou manželkou. Podporou a osobnou účasťou na podujatí pán primátor naviazal na tradíciu z minulých rokov a zreteľne zadefinoval svoj vzťah k týmto pretekom. Nad druhou súťažou - drezúrnou úlohou SJF L5/2017 prevzala záštitu Mgr. Terézia Kavuliaková, a bola jazdená ako Cena primátorky mesta Leopoldov. Prvé miesto v tejto súťaži si vybojovala Veronika Marthaler, švajčiarska jazdkyňa na koni Guerlain , reprezentujúca svoju vlastnú stajňu Veronika Marthaler, druhá skončila Zdenka Novotná na koni Dantof z JK Fotosvet Skýcov , tretia sa umiestnila Elena Sklenárová s koňom Bertramka z Ranča Palomino Bohunice. Poháre a vecné ceny odovzdal víťazným jazdcom viceprimátor mesta Leopoldov doc. Juraj Hladký. Tretia súťaž, drezúrna úloha SJF LS1/2017, sa jazdila pod názvom Cena Očnej optiky ZOOM Hlohovec. Jej víťazkou sa stala Elena Sklenárová s koňom Bertramka z Ranča Palomino Bohunice. Ako druhá sa umiestnila Chantal Botlíková na koni Rudby 4 z JK Ivanka pri Dunaji a tretie miesto patrilo Rebeke Némethovej na koni Víťaz z JK Equinibrium. Z rodinných dôvodov sa pretekov nemohli zúčastniť sponzori tejto súťaže a tak v ich zastúpení odovzdali víťazom poháre a vecné ceny manželia Potockí, organizátori podujatia. Štvrtá a zároveň najobtiažnejšia súťaž - drezúrna úloha LP3/2017 bola jazdená ako Cena Pizzerie Armando Leopoldov. Top favoritom tejto záverečnej súťaže bola švajčiarska jazdkyňa, no sústredený výkon domácej dvojice - Richarda Potockého a jeho Tiary znamenal, že víťazi boli dvaja. Pri rovnosti bodov sa na prvom mieste ex aequo umiestnili Veronika Marthaler na koni Guerlain, stajňa V. Marthaler a Richard Potocký s koňom Tiara, reprezentujúci usporiadajúci Zámocký jazdecký klub Hlohovec. Tretie miesto patrilo opäť Veronike Marthaler s koňom Le Cent, stajňa V. Marthaler. Víťazom poháre a vecné ceny odovzdal p. Marián Chudý, majiteľ Pizzerie Armando v Leopoldove. Príjemná atmosféra, plynulý priebeh podujatia a spokojnosť divákov i štartujúcich sú dôkazom toho, že drezúrne preteky v Maduniciach našli svoju optimálnu podobu. Živý komentár Mgr. Petra Šťastného dáva možnosť i neodborníkom nazrieť do tajomstiev jazdeckého športu a prispieva k popularizácií drezúrneho športu v našom regióne.

Strana:  1 2 3 4 5 6  ďalší »
Strana:  1 2 3 4 5 6  ďalší »

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030